Madonna Sobieska

Takie jej dano nazwisko. Przyjmuje się bowiem, że była darem papieża dla króla Jana III Sobieskiego w podziękowaniu za odsiecz wiedeńską. Teraz wisi sobie w katedrze wrocławskiej i w naszej kaplicy.
Towarzyszy nam w modlitwie bardzo wytrwale i bardzo cierpliwie. Mater Adoramus. Mistrzyni życia duchowego. Królowa.


Matka Boża Sobieskiego, Mater Adoramus, dar papieża za odsiecz wiedeńską 1863


Chciałoby się, żeby było jak tam:

trwali jednomyślnie na modlitwie
razem z niewiastami,
Maryją, Matką Jezusa,
i braćmi Jego.

Dz 1, 14


Do posłuchania: Litania Loretańska, śpiewa Kasia Bogusz


Komentarze