Medytacja i szczęście | Psalm 1

Nie wiem, czy istnieje dobry sposób na rozpoczęcie tekstu o Psalmie 1. Bo od czego można zacząć? Od pytania o szczęście człowieka? Patos. Od opisu przyrody, czyli drzewa? Taaak, interesujące. Od przestrogi przed grzesznikami? Ech.

Nie będę ukrywać, że ja najbardziej lubię smaczki wersetu drugiego i na nich tylko się skupię. Tu jest cała filozofia szczęścia Psalmisty, a zawiera się ona w szczególnej relacji pomiędzy trzema elementami: Prawem Bożym, przyjemnością i medytacją.  

Szczęśliwy mąż, który (...) w Prawie Pańskim ma upodobanie, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 

PRAWO PAŃSKIE - TORAH JHWH

Tora, czyli Pięcioksiąg to pierwsze księgi Starego Testamentu. Nie tylko sam tekst, ale wraz z tradycją interpretacji. Księgi te zawierają dzieje ludu Bożego od stworzenia świata, poprzez powołanie Abrahama, aż po wyjście z Egiptu i wędrówkę do Ziemi Obiecanej. Cała ta historia razem z zawartymi w niej zakazami i nakazami to Tora. To mądrość Izraela i jego tożsamość. To fundament.

UPODOBANIE - HEFEC

Szczęśliwy jest człowiek, któremu ta opowieść smakuje, który znajduje przyjemność w słuchaniu jej i przyswajaniu. Ma zamiar i ochotę do niej wracać i rozmyślać dniem i nocą, to znaczy w dobrych i kiepskich momentach. To znaczy: cały czas. Zasypiać z nią i budzić się /piosenka/


Ogród dendrologiczny pod Szczecinem 

ROZMYŚLAĆ - HAGAH

Rozmyślać można sercem lub umysłem (Prz 24, 2; Iz 33, 18).  Medytować - brzmi ambitnie. 

Lecz warto wiedzieć, że "hagah" to może przede wszystkim działanie języka i ust (Hi 27, 4; Ps 37, 30). Pierwotne znaczenie można skojarzyć z tym, co robimy, kiedy na przykład liczymy większą ilość banknotów (lub czegokolwiek). Wypowiadamy po cichu liczby, bo to pomaga, prawda? Podobnie, gdy uczymy się do egzaminu. Gadanie do siebie, mówienie pod nosem w takich sytuacjach jest przyjęte za normalne. W innych już niekoniecznie. Ciekawe.

Czy można medytować ustnie? Czy szeptanie pomaga w rozmyślaniu? To brzmi jak błąd w sztuce: co z podziałem na modlitwę ustną i myślną? Ale może warto i ten szczegół wziąć pod uwagę ucząc się medytacji Słowa. 

Bo rzecz w tym, że Psalm 1 nie jest jakimkolwiek tekstem biblijnym. Starożytny redaktor umieścił go na początku Psałterza, jako swego rodzaju wstęp a może instrukcję korzystania z Księgi. 

A ja w tym rozmyślaniu zadaję sobie pytanie, czy chcę znowu poszukać tam szczęścia. 

Dziękuję za uwagę. 


PSALM 1

Szczęśliwy mąż,

który nie idzie za radą występnych,

nie wchodzi na drogę grzeszników

i nie siada w kręgu szyderców,

lecz ma upodobanie w Prawie Pana,

nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.


Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,

które wydaje owoc w swoim czasie,

a liście jego nie więdną;

co uczyni, pomyślnie wypada.


Nie tak z występnymi, nie tak:

są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.

Toteż występni nie ostoją się na sądzie

ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,

bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,

a droga występnych zaginieKomentarze

Prześlij komentarz