42 postoje

Księga Liczb w rozdziale 33. mówi, że w czasie wędrówki Izraelitów przez pustynię Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana nazwy kolejnych postojów. Było ich w sumie czterdzieści dwa.

Święty Hieronim napisał dedykowaną świętej Fabioli książkę, w której objaśnia znaczenie poszczególnych nazw geograficznych. Pisałam o tym w tekście Puzzle Ojców. Zainspirowana jego pracą idę sobie powoli tym szlakiem. Zapraszam do wspólnej wędrówki.

Tu znajdziesz wszystkie teksty z tej serii ->  KLIK

Tyle już przeszliśmy, tyle jeszcze przed nami:

1. Ramzes: Kierunek: Ramzes
2. Sukkot: Nomada
3. Etam: Etam
4. Pi-Hachirot: Szlachetniejemy

Przejście przez Morze Czerwone: Morze Suf oraz Zanurzeni
5. Mara: Gorzko
6. Elim: Oaza, Pod palmą

   Na pustyni Sin:
7. nad morzem: Czerwone
8. Sin: Nie szemrzmyż!
9. Dofka: Po co puka?
10. Alusz: Manna powszednia
11. Refidim: Ta skała, Jak być liderem. Lekcje Mojżesza

12. Synaj: Ratujemy świat
13. Kibrot-Hattaawa
14. Chaserot

   Na pustyni Paran:
15. Ritma
16. Rimmon-Peres
17. Libna
18. Rissa
19. Kehelata
20. Szafer
21. Charada
22. Makelot
23. Tachat
24. Terach
25. Mitka
26. Chaszmona
27. Moserot
28. Bene-Jaakan
29. Chor-Haggidgad
30. Jotbata
31. Abrona
32. Esjon-Geber


33. Kadesz: Lb 20
34. Góra Hor

   W pobliżu Edomu:
35. Salmona
36. Punon
37. Obot

   W pobliżu Moabu:
38. Ijje-Haabarim
39. Dibon-Gad
40. Almon-Diblataim
41. Góry Abarim
42. Równina nad Jordanem


Sama jestem ciekawa, co nas tam czeka.


Poniżej zamieszczam mapki ilustrujące hipotetyczne trasy przejścia:

1. Pierwsza mapka jest bardziej wierna relacji autora biblijnego.2. Druga, bardziej skomplikowana, oparta jest na założeniu, że z Egiptu wyszła nie jedna, lecz kilka fal uchodźców i wędrowali oni niezależnie od siebie różnymi drogami w kierunku Kanaanu. Tekst biblijny, zredagowany w obecnej formie kilka wieków później, stanowiłby syntezę ich oddzielnych historii.


Komentarze