Bibliografia


PISMO ŚWIĘTE 
kilka spośród bardzo wielu stron zawierających tekst biblijny: 

Tysiąclatka, wydanie 4; zawiera też czytania liturgiczne na dany dzień

Tysiąclatka MP3, tu też są czytania z dnia

Biblia w językach starożytnych

Biblia interlinearna (po angielsku) Stary i Nowy Testament

Biblia Jakuba Wujka

Po rosyjsku!

Konkordancja

Słownik grecko-angielski

Książki, wiersze i inne utwory
polecane lub cytowane w różnych miejscach bloga 
(linki odsyłają do odpowiednich postów):

św. Ambroży z Mediolanu, Komentarz do psalmu 118 (Liturgia Godzin, III, czwartek 14. tygodnia zwykłego)

Hans Christian Andersen Dzikie łabędzie
Hans Christian Andersen Królowa śniegu

św. Augustyn Wyznania
św. Augustyn komentarz do Ewangelii św. Jana (Liturgia Godzin, I, 3 stycznia)

Divo Barsotti Medytacje na temat Księgi Wyjścia; i tu

s. Carol Bieleck RSCJ Dom na skale

Josif Brodski Zastępowałem w klatce dzikie zwierzę

Chmura niewiedzy

Bruna Costacurta Mojżesz pośrednik. Księga Wyjścia

Dama z aureolą

Jan Dorda SJ Hymn Bożej woli

John Eldredge Dzikie serce

Św. Faustyna Kowalska Dzienniczek

Vincent van Gogh Listy do brata

Scott Hahn Uczta Baranka

św. Hieronim Listy, w tym:
. . . . . List 22, Do Eustochium o zachowaniu dziewictwa
. . . . . List 65. Do dziewicy Pryncypii. Objaśnienie Psalmu 44
. . . . . List 77, Do Oceana o śmierci Fabioli
. . . . . List 78, Do Fabioli o postojach synów izraelskich na pustyni

Hymn o krzyżu chwalebnym

św. Jan od Krzyża Żyję nie żyjąc w sobie (Umieram, bo nie umieram)

Ryszard Krynicki Dobroć jest bezbronna

Jerzy Liebert Anioł Pokoju

Daniel Lifschitz Z mądrości chasydów

Anthony de Mello Minuta mądrości

Małgorzata Musierowicz Co mam

Odnalezienie, cyt. za: Jan Góra „Grabiąc ściernisko”

Joanna Olbrychtowicz Trwaj w naszym My, z tomu "... jako w niebie..."

Danuta Piekarz Mojżesz. Na drogach zaufania

Edward Stachura "Fabula rasa (rzecz o egoizmie): tu i tu

św. Teresa od Dzieciątka Jezus Rękopisy autobiograficzne

Józef Tischner Historia filozofii po góralsku

Jan Twardowski Powieszony pomylony
Jan Twardowski Bliscy i oddaleni

Andrzej Waligórski Jesień idzie

Stanisław Wyspiański Wierszyk wakacyjny

William P. Young Chata

Komentarze